ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречистване на вода с обратна осмоза

Домашна система за производство на трапезна вода, която на база естествения физичен процес обратна осмоза ефективно отстранява:

  • Замърсители
  • Неразтворени частици
  • Неприятен вкус и цвят
  • Органични продукти и соли
  • Бактерии и вируси
Още за филтрите...

Можете да промените вкуса на водата и начина, по който кожата Ви я усеща!

Омекотена вода до всички уреди и места на употреба във Вашия дом

Още за омекотителите...

Дезинфекция на вода с UV лампи

Какво е UV?
UV светлината е в невидимия, виолетов край на светлинния спектър.

Как работи:
UV лъчите унищожават способността на микроорганизмите да се възпроизвеждат ефективно, което ги прави безвредни.

Още за UV лампите...

Озонатор за плувен басейн и спа комплекс
Пречистване без химикали

Научно доказано е, че 85% от болестите при децата и 65% от болестите при възрастните са предизвикани от вируси и бактерии предавани по воден път – хепатит Б, туберколоза, менингит, холера, глаукома, салмонела, дезинтерия и др.

Още за озонатора...

Домашни филтърни системи

За пречистване на вода за питейни цели, базирани на метода на филтрацията.

  • Механична филтрация: за физическо блокиране на механичните примеси от водата.
  • Мембранни технологии: Най-новият и ефективен метод за пречистване на вода.
Още за домашните...
1 2 3 4 5
Индустриални решения

Индустриални решения

  • Минимални инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Лесно обслужване и напълно автоматизирано управление
  • Строго съобразяване с нормативната уредба на Р България за заустване на пречистените отпадъчни води
Научете повече

Новини

11 Септември 2014г.

Waterhouse - омекотители на вода за бита

Нов модел омекотители на вода за бита от серията Waterhouse, производство на испанската фирма Puricom Europe.

Още...

22 Юли 2014г.

Пречиствателни станции

Водата и въздуха са едни от най-важните елементи в природата, които ни дават условия за живот и са среда на живот за ...

Още...


Google+

Решения за дома - филтри за вода

Решения за дома

Вие имате реалната възможност да си доставите от собствен водоизточник, чрез нашите домашни филтри, вода запазила свойствата и хексагоналната структура, идентични с тези на водата от Природата. Пречистената вода се доближава до снежната вода, получена от разтапянето на ледниците, считана за най-екологично чистата и полезна за човека.

Още...

Индустриални решения

Индустриални решения

„Аква продукти” ООД проектира и изгражда пречиствателни станции за пречистване на индустриални отпадъчни води.

В зависимост от състава на отпадъчните води, формирани от различни производства, ние проектираме и изграждаме уникални технологии, съобразени с основните замърсители.

Още...
Решения за дома
Индустриални решения