ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречистване на вода с обратна осмоза

Домашна система за производство на трапезна вода, която на база естествения физичен процес обратна осмоза ефективно отстранява:

  • Замърсители
  • Неразтворени частици
  • Неприятен вкус и цвят
  • Органични продукти и соли
  • Бактерии и вируси
Още за филтрите...

Омекотител за вода, серия Waterhouse

Омекотителна инсталация, изпълнена в един модул - компактен дизайн и улеснено позициониране на инсталацията при монтаж.
С фабричен байпас, който позволява лесно да се правят проверки и поправки по инсталацията, без прекъсване на водоподаването.

Още за омекотителите...

Дезинфекция на вода с UV лампи

Какво е UV?
UV светлината е в невидимия, виолетов край на светлинния спектър.

Как работи:
UV лъчите унищожават способността на микроорганизмите да се възпроизвеждат ефективно, което ги прави безвредни.

Още за UV лампите...
1 2 3
Индустриални решения

Индустриални решения

  • Минимални инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Лесно обслужване и напълно автоматизирано управление
  • Строго съобразяване с нормативната уредба на Р България за заустване на пречистените отпадъчни води
Научете повече

Новини

20 Юни 2016г.

ПСПВ в гр. Кано, Р.Нигерия

Аква продукти ООД спечели търг за проектиране и изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Съоръжението ще снабдява с питейна вода новоизграждащ се консулски комплекс на Саудитска Арабия в гр. Кано, Р.Нигерия.

Още...

21 Януари 2016г.

Инсталация с обратна осмоза

Въведена е в експлоатация инсталация с обратна осмоза за производство на трапезна вода - DELTA-3.

Още...


Google+

Решения за дома - филтри за вода

Решения за дома

Вие имате реалната възможност да си доставите от собствен водоизточник, чрез нашите домашни филтри, вода запазила свойствата и хексагоналната структура, идентични с тези на водата от Природата. Пречистената вода се доближава до снежната вода, получена от разтапянето на ледниците, считана за най-екологично чистата и полезна за човека.

Още...

Индустриални решения

Индустриални решения

„Аква продукти” ООД проектира и изгражда пречиствателни станции за пречистване на индустриални отпадъчни води.

В зависимост от състава на отпадъчните води, формирани от различни производства, ние проектираме и изграждаме уникални технологии, съобразени с основните замърсители.

Още...
Решения за дома
Индустриални решения