ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречистване на вода с обратна осмоза

Домашна система за производство на трапезна вода, която на база естествения физичен процес обратна осмоза ефективно отстранява:

  • Замърсители
  • Неразтворени частици
  • Неприятен вкус и цвят
  • Органични продукти и соли
  • Бактерии и вируси
Още за филтрите...

Омекотител за вода, серия Waterhouse

Омекотителна инсталация, изпълнена в един модул - компактен дизайн и улеснено позициониране на инсталацията при монтаж.
С фабричен байпас, който позволява лесно да се правят проверки и поправки по инсталацията, без прекъсване на водоподаването.

Още за омекотителите...

Дезинфекция на вода с UV лампи

Какво е UV?
UV светлината е в невидимия, виолетов край на светлинния спектър.

Как работи:
UV лъчите унищожават способността на микроорганизмите да се възпроизвеждат ефективно, което ги прави безвредни.

Още за UV лампите...

Озонатор за плувен басейн и спа комплекс
Пречистване без химикали

Научно доказано е, че 85% от болестите при децата и 65% от болестите при възрастните са предизвикани от вируси и бактерии предавани по воден път – хепатит Б, туберколоза, менингит, холера, глаукома, салмонела, дезинтерия и др.

Още за озонатора...

Домашни филтърни системи

За пречистване на вода за питейни цели, базирани на метода на филтрацията.

  • Механична филтрация: за физическо блокиране на механичните примеси от водата.
  • Мембранни технологии: Най-новият и ефективен метод за пречистване на вода.
Още за домашните...
1 2 3 4 5
Индустриални решения

Индустриални решения

  • Минимални инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Лесно обслужване и напълно автоматизирано управление
  • Строго съобразяване с нормативната уредба на Р България за заустване на пречистените отпадъчни води
Научете повече

Новини

12 Юни 2015г.

Реализиране на 11 броя фонтанки в Козлодуй

Аква Продукти ООД бе предпочетената фирма за реализирането на 11 броя фонтанки в Козлодуй - "Стромет-2004" ООД.

Още...

09 Юни 2015г.

Система за пречистване на водата захранваща ледогенератор.

На 09.04.2015 г., в х-л Кабиле, гр. Ямбол, бе монтирана система за пречистване на водата захранваща ледогенератор.

Още...


Google+

Пречистване на вода

Днес водата изминава десетки, а дори и стотици километри в подземната водопреносна мрежа, преди да достигне до крайния потребител. По пътя си, пречистената в ПСПВ, оперирани от ВиК дружествата, вода, може да се замърси с утайки, ръжда или с биофилм, отделящи се от вътрешните стени на тръбопроводите или при честите аварии на физически остарялата водопреносна мрежа(70 000 км за България). Така се нарушават състава и вкуса на водата, и пристигайки до домакинския кран, водата вече е с качества за битови цели, но не и за питейни нужди.

В сектор питейни води проектираме и изграждаме пречиствателни съоръжения за води:
- базирани на съвременни мембранни технологии, популярни като филтри за вода: ултрафилтрация, нанофилтрация, обратна осмоза;
- дезинфекция на вода чрез УВ дезинфекция и/или озон;
- от различни водоизточници - сондаж, река, централен водопровод и др.;
- за омекотяване на твърда вода и елиминиране на наднормени нива на основни замърсители.

Решения за дома - филтри за вода

Решения за дома

Вие имате реалната възможност да си доставите от собствен водоизточник, чрез нашите домашни филтри, вода запазила свойствата и хексагоналната структура, идентични с тези на водата от Природата. Пречистената вода се доближава до снежната вода, получена от разтапянето на ледниците, считана за най-екологично чистата и полезна за човека.

Още...

Индустриални решения

Индустриални решения

„Аква продукти” ООД проектира и изгражда пречиствателни станции за пречистване на индустриални отпадъчни води.

В зависимост от състава на отпадъчните води, формирани от различни производства, ние проектираме и изграждаме уникални технологии, съобразени с основните замърсители.

Още...
Решения за дома
Индустриални решения