ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречистване на вода с обратна осмоза

Домашна система за производство на трапезна вода, която на база естествения физичен процес обратна осмоза ефективно отстранява:

  • Замърсители
  • Неразтворени частици
  • Неприятен вкус и цвят
  • Органични продукти и соли
  • Бактерии и вируси
Още за филтрите...

Можете да промените вкуса на водата и начина, по който кожата Ви я усеща!

Омекотена вода до всички уреди и места на употреба във Вашия дом

Още за омекотителите...

Дезинфекция на вода с UV лампи

Какво е UV?
UV светлината е в невидимия, виолетов край на светлинния спектър.

Как работи:
UV лъчите унищожават способността на микроорганизмите да се възпроизвеждат ефективно, което ги прави безвредни.

Още за UV лампите...

Озонатор за плувен басейн и спа комплекс
Пречистване без химикали

Научно доказано е, че 85% от болестите при децата и 65% от болестите при възрастните са предизвикани от вируси и бактерии предавани по воден път – хепатит Б, туберколоза, менингит, холера, глаукома, салмонела, дезинтерия и др.

Още за озонатора...

Домашни филтърни системи

За пречистване на вода за питейни цели, базирани на метода на филтрацията.

  • Механична филтрация: за физическо блокиране на механичните примеси от водата.
  • Мембранни технологии: Най-новият и ефективен метод за пречистване на вода.
Още за домашните...
1 2 3 4 5
Индустриални решения

Индустриални решения

  • Минимални инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Лесно обслужване и напълно автоматизирано управление
  • Строго съобразяване с нормативната уредба на Р България за заустване на пречистените отпадъчни води
Научете повече

Новини

21 Февруари 2014г.

Лабораторна установка

Аква продукти ООД реализира успешна сделка по доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторна установка в Експрес радиохимична лаборатория, АЕЦ Козлодуй

Още...

04 Февруари 2014г.

Нови подобрени адаптори за УВ системи

Още...

Решения за дома

Решения за дома

Вие имате реалната възможност да си доставите вода от собствен водоизточник, вода запазила свойствата и хексагоналната структура, идентични с тези на водата от Природата.

Още...

Индустриални решения

Индустриални решения

„Аква продукти” ООД проектира и изгражда пречиствателни станции за пречистване на индустриални отпадъчни води.

В зависимост от състава на отпадъчните води, формирани от различни производства, ние проектираме и изграждаме уникални технологии, съобразени с основните замърсители.

Още...
Решения за дома
Индустриални решения