ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Начало > Статии > Различни материали за водата

Различни материали за водата

Различни материали за водата

В: Какво да направя ако моята питейна вода е кладенчова?
О: Ако имате собствен кладенец, Вие ще трябва да се подсигурите, Вашата вода да бъде безопасна за пиене. Собствените кладенци трябва да бъдат тествани веднъж годишно за съдържание на нитрати и Колиформ бактерии, за да установите евентуално замърсяване на време. По-чести тестове се извършват и за други замърсители, като пестициди и органика, ако установите някакъв проблем. Свържете се с местния здравен департамент (РИОКОЗ) и местните публични водни дружества, които ползват подземни води, за да научите повече за качеството на подземните води в района и кои са най-често срещаните замърсители.

В: Какъв е стандарта за питейни води?

О: Под надзора на Организацията за безопасна питейна вода, ЕПА налага стандарти за около 90 замърсителя в питейните води. За всеки от тези замърсители, ЕПА налага лимит, наречен максимален праг на замърсяване , или изисква несъмнено пречистване. Водните доставчици не може да доставят вода, която не покрива тези стандарти. Вода, която покрива тези стандарти е безопасна за пиене, въпреки че хората със слаб имунна система и децата може да имат по-специални изисквания. За по-подробна информация може да прочетете „как са наложени стандартите” или за Офиса за подземна и питейна вода на ЕПА.

В: Безопасна ли е моята вода за пиене?

О: Сигурен отговор за държави големи колкото САЩ и Канада, е невъзможен разбира се, но за по-голямата част, да. Почти всички публични водни доставчици в САЩ покриват стандартите на Американската агенция за Опазване на Природата за безопасна питейна вода.

В :От къде идва моята питейна вода?

О: Питейната вода може да дойде или от подземни водни източници (като кладенци) или повърхностни водоизточници (като реки и езера). По света повечето водни доставчици използват подземни водоизточници (80%), но повечето хора (66%) са обслужвани от водни доставчици използващи повърхностни водоизточници. Това е така защото големите селищни системи обикновено разчитат на повърхностна вода, докато по-малките и селските населени места обикновено разчитат на подземна вода. В допълнение, 10-20% от хората използват собствени водоизточници за питейно водоснабдяване. За да намерите източника на вашата питейна вода, проверете годишните доклади за качеството на водата или се информирайте от водните доставчици.

В: Къде е главния източник на моята питейна вода?

О: Има два главни източника на питейна вода: повърхностна вода и подземна вода. Повърхностната вода идва от реки, язовири и езера. Подземната вода се доставя от кладенци, като водния доставчик прави сондажи във вододайните зони . Вододайната зона е подземна геоложка формация, през която водата преминава бавно. Повечето големи градове в САЩ използват повърхностна вода, а повечето малки градове – подземна. Някои водни доставчици купуват пречистена вода от други (търговци на едро) и тогава осигуряват вода на своите клиенти, често без вторично третиране.

В: От къде идва питейната вода?

О: Питейната вода може да бъде доставена от различни източници. Като за начало може да бъде изпомпена от земята чрез кладенци. После тази подземна вода се пречиства, така че да не съдържа замърсители и да бъде подходяща за пиене. Питейната вода може още да бъде подготвена директно от повърхностни водоизточници, като реки,езера и язовири. Обикновено повърхностната вода трябва да претърпи много повече стъпки на пречистване, за да стане подходяща за пиене, отколкото подпочвената вода. Подготовката на питейна вода от повърхностни водоизточници е много по-скъпа. И все пак 66% от всичките хора са обслужвани от водни доставчици , които използват повърхностни водоизточници. Част от нашата питейна вода е изпомпена от земята, обикновено под пясъчни дюни. В пясъчните дюни водата може също да бъде и инфилтрирана. Преминавайки през почвата и пясъчните дюни водата се пречиства по естествен начин. Това струва много по-малко пари отколкото пречистването на повърхностните води. Част от нашата питейна вода започва като вода от дюните.


В: Коя е най-подходящата вода за кафе?

О: След посещение в много кафе клубове, ние събрахме изложената по долу информация, която препоръчваме при избор на „перфектната вода” за  кафе

1.Отстраняване на всички видове окислители. (Хлоропроизводни и други дезинфекциращи продукти.)
2.Отстраняване на всички органични продукти. (Дъх на тиня, мъртва риба; трихалометани, инсектициди, пестициди и други.)
3.Неразтворени соли от 60 до 100 ppm (част от милион)
4.Твърдост на водата – 2.8 – 4.0 немски градуса 
5.Вода с ниско съдържание на натрий – по-малко от 10мг./л. (Това означава, че омекотената вода не е перфектната вода за кафе.)
6.pH на водата зависи от вида кафе и от метода на екстракция          
7.Желязо, манган и мед трябва да бъдат по-малко от 0.02 ppm.


В:  Какъв е най-добрия начин да получим този вид вода?
О: Няма еднозначен отговор на този въпрос. Ако приемем, че Вие получавате вода от централната водоснабдителна мрежа, то допускаме, че проблемите с желязо и манган са решени от локалната селищна пречиствателна станция. (Повечето градове и населени места не могат да разрешат този проблем, в този случай вие решавате). Ако използваме добър, подходящо оразмерен филтър с активен въглен,   вие сигурно ще редуцирате съдържанието на органични и дезинфекционни продукти и така ще отстраним част от замърсителите. Но все още имаме неразтворени частици и висока твърдост на водата, за които да се тревожим. Ако омекотим водата, ние няма да редуцираме неразтворените частици, само ще заменим минералите на твърдостта (калций, магнезий) с натрий, който не е подходящ за доброто кафе! Най-добрия отговор е в мембранните технологии – ултрафилтрация и обратна осмоза. Тези системи обикновено имат механични и карбонови филтри (редуцират органика, дезинфекционни продукти, механични примеси); и мембрани (редуцира минералните соли – натрий, нитрати и др. – 90%);  и всичко това в една инсталация. Ние можем да постигнем добрата вода за кафе, използвайки една от горепосочените технологии, но ако ги комбинираме, ще получим най-добрата вода за кафе и за други питейни цели!  С RO системите вие отстранявате над 90% от съдържащите се разтворени вещества, оставяйки само кристално чиста вода за Вашето домакинство.

В: Може ли гореща вода да минава през филтъра?

О: Най – големия проблем с горещата вода е замърсяването с химикали/химични съединения, които са били абсорбирани. Високата температура причинява отваряне на порите на активния въглен, в резултат на което химикалите, задържани в активния въглен преминават във водата. И активния въглен вече не е ефективен да редуцира замърсяванията. Горещата вода обикновено е под 100 оС . Това не е достатъчно висока температура, да промени суровините от които е изработен филтърът, така че няма да има никаква вреда по него. Ако пуснете гореща вода през филтъра, вие трябва незабавно да пуснете и студена вода, докато го охладите. Това продължава 3 минути. Тогава филтъра ще продължи да работи ефективно. И недейте да пиете горещата вода!

В: Ако сме заминали на почивка, трябва ли да изключа филтъра?

О: Не позволявайте на водата да престои в системата за по-дълъг период от време (10 или повече дни), без да бъде използвана. Ако системата остане неизползвана за по-дълго от 10 дена,отстранете филтъра и  дренирайте цялото количество вода от системата. След това върнете филтъра в кожуха и го свържете.


Към всички статии
Чистата вода е здраве