ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Начало > Статии > Замърсяване на водата

Замърсяване на водата

Замърсяване на водата

В: Какви опасности може да има при питейната вода?
О: Има няколко проблема, които могат да повлияят на питейната вода. Броят на тези проблеми са посочени тук:
Един такъв проблем е наличието на бактерията Coliforms в питейната вода. Coliforms са група бактерии, които обикновено се намират в чревния тракт на хората и на другите топлокръвни животни, както и в повърхностните води. Когато се открият тези организми във водата това обикновено предполага замърсяване от септични ями и животински ферми в селските дворове. Присъствието на бактерии показва, че микроорганизмите, носители на болести, известни като патогени, могат да навлязат в източника на питейна вода лесно, ако не се предприемат превантивни мерки. Питейната вода трябва да бъде без Coliforms.
Цистите и вирусите също могат да окажат влияние върху качеството на питейната вода. Те са микробиологични замърсители, които са обикновено се откриват в повърхностната вода. Примери за такива замърсители са Giardia и Cryptosporidium. Giardia е едноклетъчен организъм, който причинява чревно стомашни проблеми. Cryptosporidium е паразит, който се счита за един от най-често срещаните причинители на диария, при хората. Има отделни случаи, при хора с нормална имунна система, където тази болест трае с дни, причинявайки диария (дори кървава), повръщане, стомашни спазми и температура. Хора с по слаба имунна система могат да пострадат много по-тежко от присъствието на Cryptosporidium, както при холера.
Наднорменото съдържание на нитратите в питейната вода може да причини циоаноза, редуциране на кислорода в кръвта. Това е много опасно при деца под 6 месечна възраст.

В: Кой в главния замърсител на водата?

О: Главния замърсител на водата е дъжда. Същия дъжд, който помага за напълването на резервоарите, който увеличава нивото на реките и който кара растенията, дърветата и посевите да пораснат и да възстановят загубите на храна за добитъка. Евентуално падналия дъжд, сега наречен „оттичащ се”, отива директно към повърхностните източници на питейна вода или се влива през земните пластове към подземните водни източници, наречени „aquifers”, носейки микроби или химикали, или и двете.

В: Как химикалите влизат в моята вода?

О: Много от тях, като калция, магнезия, желязото и други, присъстват естествено във водата и повечето от тях не са токсични за Вашето здраве.
Стичането на дъжда през опасното сметохранилище, пренася нежелани химикали в подземните водоизточници и този процес замърсява подземните водоизточници и реките.
Но и хората са отговорни за голяма част от проблема. Например, ако боядисате Вашата къща, почистете Вашите четки с разтворител за боя, и оставете разтворителя в задния си двор, Вие можете да замърсите подземните води, които минават през Вашия двор.

Микроорганизмите във водата

В: Защо трябва да тествате Вашия воден източник за бактериални замърсители?
О: Водата може да изглежда кристално чиста на пръв поглед, но всяка капка може да бъде убежище на много невидими микроорганизми. Повечето микроорганизми, пренасяни чрез вода, са безопасни. Както и да е, някои от тях, като патогените, могат да причинят болести като диария; дизентерия; гастроентерит; очни, ушни и кожни инфекции; и дори хепатит. Когато фекалните остатъци случайно попаднат във водата, има голяма вероятност за поява на патогени. Веднъж когато са извън тялото, преносимите по вода патогени са много трудни за откриване. За щастие, Coliforms са бактерии, които се откриват лесно, където и да са открити патогени. Coliforms обикновено идват от червата на топлокръвните животни и са считани за фекално замърсяващи индикатори. Наличието на Coliforms във водата води до голяма вероятност за присъствие на водопреносими патогени.
Водните замърсители от канализацията  представляват най-голяма опасност за Вашето здраве, свързана с питейната вода. Доказано е, че най-добрите индикатори на такова замърсяване са бактериологичните тестове.

В: Защо Coliforms са използвани като индикатор при наличие на пресни фекални замърсители във водата?

О: Различни патогенни микроорганизми могат да присъстват във водата и за да проверите всеки източник на питейна вода за всеки възможен патоген, би било трудно, мъчително и скъпо. В практиката, вместо това се използва индикаторната бактерия. Това са бактерии, които са свързани с чревния тракт на топлокръвните животни, и чието присъствие във водата предизвиква фекално замърсяване.
Най-широко използваните индикатори за фекалното замърсяване на водата са Coliforms. Тези бактерии са най-често срещаните обитатели на хората и на топлокръвните животни, и обикновено се намират в чревния им тракт. Когато се отделят в природа, Coliforms обикновено умират, но не умират по-бързо от повечето преносими по вода патогенни микроорганизми. Coliforms и патогените, се държат подобно по време в хода на водопречиствателния процес. Така, има голяма вероятност, ако Coliforms са намерени във водата, тя да е придобила фекално замърсяване, не достатъчно пречистена и може да бъде опасна за пиене.

В: Защо и Е-coli са използвани, в допълнение на Coliforms, като индикатор при наличие на фекални замърсители във водата?

О: Групата на Coliforms съдържа разнообразие от организми от чревната бактериална група. Тя включва често срещани чревни бактерии, но също така и някои други, не толкова често срещани чревни бактерии, като Klebsiellla и Entercbacter species. Рядко Coliforms бактерията, както и  Klebsiella и Entercbacter не са причинени от фекални остатъци и тяхното присъствие не е опасно за питейната вода.
По-специфичен индикатор е E-coli, който принадлежи на групата на Coliforms. Бактерията E-coli произхожда от чревния тракт на хората и на топлокръвните животни и от никъде другаде. Следователно, присъствието на E-Coli във водата е сигурен индикатор за фекално замърсяване


Към всички статии
Чистата вода е здраве