ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ, ПРОЦЕСНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Начало > Статии > Тестване (анализи) на водата

Тестване (анализи) на водата

Тестване (анализи) на водата

В:Къде мога да анализирам моята вода?
О:Всички публични доставчици на питейни води анализират ежедневно водата, която доставят, по микробиологични и физикохимични анализи.
Ако имате съмнения в качествата на водата, която Ви доставят, обърнете се към местния здравен департамент, където ще Ви насочат към частна лаборатория за тестване на вода и ще отговорят на Вашите въпроси.

В: Как мога да тествам моята вода?
О: Ако Вашия дом е свързан към водопреносната мрежа, доставете си копие от годишният доклад за качеството на водите, преди да пристъпите към анализи. Този доклад ще Ви информира за съдържанието на замърсителите и тяхното ниво. След като прочетете доклада, може да пожелаете да тествате водата си за характерни замърсители като олово, които могат да бъдат различни за всеки дом, и за други замърсители, за които имате съмнение.
ЕПА не тества всеки дом по отделно и не може да предвиди лаборатории за тестване на Вашата вода. Държавата осигурява лаборатории за тестване на водата. Може да се обърнете към сертифицирания държавен орган, който да Ви информира за лабораториите във Вашия район.

В: Кога трябва да направя тест?
О: Няколко фактора влияят на това кога и колко често трябва да анализирате Вашата вода.
От  къде получавате Вашата вода? Променил ли се е този източник? Сменяли ли сте си водопреносната мрежа скоро? Има ли причина Вашата вода да бъде замърсена? Има ли заболели във вашето семейство, чиято болест да е продължила повече от нормалното? Ако получавате водата си от публичен доставчик, общински доставчик или от доставчик, който осигурява вода на повече от 25 човека за 60 дена на година (за всеки град е различно), може да бъдете сигурни, че водния доставчик е проверен и оторизиран.
Честотата на анализиране на водата зависи от броя на абонатите и може да варира от веднъж седмично до веднъж на месец или дори по рядко.
При тези условия  проверете водата си когато се преместите в ново жилище и установете на вкус нивото на замърсителите, ако има такива. Анализирайте на всеки три години, ако има причина да се съмнявате в качествата на водата.
Ако имате собствен водоизточник, Вие сте единствения човек, който е отговорен за водата, която Вашето семейство консумира. Ние препоръчваме да анализирате Вашата вода в местния здравен орган (РИОКОЗ) на всеки 6 месеца за микробиология и нитрати. Тези два теста са индикатори за други видове замърсители, което не означава да не направите другите анализи; ако получите лош резултат, трябва да повторите анализа, за да се уверите в неговата прецизност. Вашия собствен водоизточник трябва да бъде тестван редовно за пестициди, хербициди, тежки метали, органични и неорганични химични продукти.
Няма закон, който да определя колко често да анализирате водата си, затова Ви казваме, че ВИЕ сте единствения човек, отговорен за водата на Вашето семейство. Ние препоръчваме първоначален тест и поне по един на година. Запомнете, че един ден след като анализирате водата си и не откриете замърсители, Вашия водоизточник е с гарантирани качества.

Анализи на водатаВ: За какво да анализирам моята вода?
О: Coliforms са група бактерии, които нормално съществуват в чревния тракт на хората и на други топлокръвни животни, а така също и в повърхностните водоизточници. Присъствието на тези микроорганизми в питейната вода е причинено от повърхностни или плитководни водоизточници, в които има вливане на води от септични ями, животински ферми. Присъствието на тези микроорганизми е индикатор за болестотворни (патогенни) организми, които могат да постъпят във водоизточника, ако не са взети превантивни мерки. Не би трябвало да има Coliforms в питейната вода. Цистите и вирусите са микробиологични замърсители, обикновено присъстващи в повърхностните водоизточници. Цистата Guardia може да предизвика чревни заболявания. Друг голям замърсител в последно време е Cryptosporidium (едноклетъчен паразит с размери от 2 до 5 микрона). Много повърхностни водоизточници съдържат този патоген, който се изхвърля от чревния тракт на топлокръвните животни. Присъствието на нитрати в питейната вода може да предизвика кислороден дефицит в кръвта (ционоза), особено ако консуматорите са деца под 6 месечна възраст. Това може да доведе до болест наречена „метамоглобинемиа” или синдрома „синьо бебе”. ЕПА установи норма за нитратите под 10мг/л, измерено като азот. За разлика от Coliforms и другите видове бактерии, нитратите повишават своята концентрация във врящата вода, което ги прави още по-опасни за малките деца.  Ако имате високо ниво на нитрати във Вашата вода, я третирайте с доказана технология или намерете друг водоизточник: Преваряването само би влошило нещата.
ЕПА е установила, че повече от 40 милиона американски семейства използват вода, с повишена концентрация на олово.

В: Мога ли да анализирам сам водата си?
О: Това е позволено, за да тествате твърдостта или някои химични продукти като хлорини или олово, но другите анализи са недопустими.
Вашият локален доставчик на води може да Ви информира за качествата на водата и да отговори на вашите въпроси и оплаквания. Местната здравна организация (РИОКОЗ) също може да тества Вашата вода и да Ви информира за нейния състав.

В: Кога е необходимо да тествате питейната си вода?
О: Всеки воден доставчик трябва редовно да инспектира водоизточника и водопреносната мрежа и прави тестове при смяната на сезоните и след обилни снеговалежи и дъждове.
Относно във вилните райони трябва да се правят тестове редовно, тъй като има опасност от замърсяване от септичните ями с патогени.

В: Как може да разберете дали Вашата питейна вода е чиста или замърсена?
О: Не можете да разберете това, ако не разполагате с анализи.
Качеството на водата е важно както за индустриални цели така и за животински ферми и водните анализи трябва да бъдат направени много внимателно, за да добием  информация за евентуални токсични продукти.

В: Какво количество натрий добавяме при омекотяването на водата?
О: За всеки 17.1 ppm твърдост на Вашата вода, се добавят 7.5мг. натрий при използването на йонно омекотяване. Ако имате 170ppm за един галон твърдост, Вие ще добавите 75мг натрий на всяка четвъртинка от водата, която омекотявате. За да добиете представа едно шише мляко (250мл.) съдържа 120мг натрий, а една филийка бял хляб съдържа 114мг натрий. Трябва да запомните, че и в суровата непреработена) вода също има натрий.
Ако Вашия доставчик на вода обработва водата за омекотяване, Вие можете да бъдете сигурни че нивото на натрий във водата Ви е завишено. Обадете се на Вашия доставчик и се информирайте за това.


Към всички статии
Чистата вода е здраве