ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ
Начало > Дом и офис > Филтър Аква Ива 2

Филтър Аква Ива 2

Двустепенна система за мембранна филтрация, предвидена за монтаж над кухненски плот. Филтърът заема минимално място и пречиства водата от хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми.

Характеристики на системата:

  • производителност – 180 л/денонощие
  • работно налягане – 2.5 - 6.0 бар;
  • температура на захранващата вода – 4 - 38ºС;
  • солесъдържание на захранващата вода: до 1000 мг/л (ВиК захранване)
  • ширина/дълбочина/височина – 15 см/ 15 см/ 35 см

Филтърни елементи на системата:

  • Предфилтър – съдържа специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис. Подменя се на 12 месеца
  • Мембранен елемент – предлага се в два варианта – нанофилтър или обратна осмоза. Подменя се на 24 - 36 месеца